Joka toinen nuori harkitsee nyt yrittäjyyttä

45 prosenttia nuorista on harkinnut yrittäjyyttä. Kuusi prosenttia on jo tai on ollut yrittäjänä. Yrittäjämuodoista nuoria kiinnosti eniten itsenäinen toimijuus: yrityksen perustaminen itse (23 %) tai kevytyrittäjyys (11 %). Yrityksen perustaminen yhdessä muiden kanssa kiinnosti yhtätoista prosenttia.

Tiedot perustuvat juuri valmistuneeseen Eezy Oyj:n nuorten suhdetta työelämään selvittäneeseen kyselytutkimukseen. Siihen vastasi maalis-huhtikuussa 2022 Suomen väestöjakaumaa edustavasta Bilendin kuluttajapaneelista 500 nuorta iältään 16-29 vuotta.

Kyselytutkimuksen perusteella nuorten ja työelämän suhteesta tiedetään yrittäjyyskiinnostuksen lisäksi myös esimerkiksi seuraavaa:

  • Vanhemmilla on tärkeä rooli työpaikan löytämisessä. Erityisesti alle 20-vuotiaiden nuorten viimeisin työpaikka on löytynyt useammin vanhempien tai muiden läheisten aikuisten kuin työpaikkailmoitusten kautta. Joka kolmas nuori kaipasi lisää apua työpaikan löytämiseen, työhakemuksen tekemiseen tai työhaastatteluun.
  • 91 prosenttia nuorista ottaa vanhemmiltaan mielellään vastaan apua ja neuvoja työhön ja uraan liittyen. Kaksi kolmesta nuoresta ei usko kuitenkaan päätyvänsä samalle alalle kuin vanhempansa. Pojat seuraavat hiukan mieluummin vanhempiensa jälkiä urallaan kuin tytöt.
  • Työssä nuorille kaikkein tärkeintä on työpaikan ”fiilis”. Kun nuoret valitsevat työtä, kaikkein tärkeintä heille on mukavat työkaverit ja työpaikan kulttuuri (56 %:lle erittäin tärkeää). Seuraavaksi tärkeintä on mielenkiintoinen työn sisältö (54 %:lle erittäin tärkeää), kolmanneksi tärkeintä työn kokeminen merkityksellisesti (46 %) ja neljäntenä tulee ”hyvä palkka” (38 %). Näiden jälkeen nuoret arvostavat mahdollisuutta edetä työssä (33 %), pitää halutessaan omia lomia (26 %) ja päättää työajoista (25 %:lle erittäin tärkeää). Etätyömahdollisuudet, kansainvälinen työ tai arvostettu ammatti koettiin vähemmän tärkeiksi tekijöiksi työpaikkaa tai uraa valittaessa.
  • Joka toinen 16-19-vuotiaista tietää varmasti tai melko varmasti, mihin ammattiin tai mille alalle aikoo. Samalla peräti kolmannes 25-29-vuotiaista ei vielä tiedä tulevaa ammattiaan. Heillä on korkeintaan useampi vaihtoehto (15 %) tai vasta toive tietystä alasta tai ammatista, mutta ei tietoa, toteutuuko se (16 %).
  • Tytöt työskentelevät huomattavasti aktiivisemmin kuin pojat, erityisesti opiskelun ohella. 38 prosenttia tytöistä kertoo olleensa osa-aikatyössä viimeisten kahden vuoden aikana, pojista vain 15 prosenttia. ”Keikkatyössä” on ollut joka viides pojista ja tytöistä, vapaaehtoistyötä on puolestaan tehnyt 8 prosenttia tytöistä ja 4 prosenttia pojista.
  • 16-29-vuotiaista tytöistä selvästi useampi (26 %) kuin pojista (6 %) uskoo päätyvänsä suorittamaan akateemisen loppututkinnon.

Eezyn toteuttamissa aiemmissa nuoria ja työtä koskevissa tutkimuksissa 2018-2019 on selvinnyt, että liikuntaa useita kertoja viikossa harrastavat nuoret kokevat työnsä, työyhteisönsä ja johtamisen huomattavasti positiivisempana ja suhtautuvat työelämään luottavaisemmin kuin liikunnallisesti passiivisemmat nuoret.  

Eezy Oyj on tutkinut nuoria työelämässä vuodesta 2018 lähtien. Tutkimustuloksiin voi tutustua täällä.

Eezy Oyj