Personal Trainer

Oma Personal Trainer

Personal trainer on liikunnan parissa työskentelevä henkilö. Personal trainerin työn tavoitteena on ohjeistaa ja tukea ihmistä hänen omassa kuntoilussaan.

Personal trainerista voidaan käyttää myös nimitystä valmentaja, kunto-ohjaaja tai yksilövalmentaja. Personal trainerit toimivat yleensä kuntokeskuksen yhteydessä tai yrittäjinä. Personal trainer ohjaa asiakastaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan kanssa. Asiakkaalla voi olla henkilökohtaisia tavoitteita kuten painonpudotus tai kilpaurheilu, joiden saavuttamisessa personal trainer auttaa.

Personal trainerin ja asiakkaan välinen yhteistyö voi olla hyvinkin erilaista tavoitteista riippumatta. Yhdelle ihmiselle voi riittää kerta tapaaminen personal trainerin kanssa, toinen taas tarvitsee ja haluaa pitkäaikaista tukea ja yhteistyö voi olla jopa vuosien mittaista.

Personal trainerit voivat olla erikoistuneita johonkin tiettyyn asiaan tai lajiin. Erikoisosaamista voi olla esimerkiksi painonpudotusta, ravintoa, kuntoilua, tai fittnesia kohtaan. Personal trainerit ovat yleensä saaneet koulutuksen työhönsä. Personal trainerina toimii myös erilaisilla koulutustaustoilla olevia ihmisiä kuten fysioterapeutteja tai liikunnan ohjaajia.

Personal trainer nimikettä ei ole suojattu nimikkeenä, joka tarkoittaa sitä, etä kuka tahansa voi toimia personal trainerina ilmankoulutusta. Tämä mahdollistaa personal trainerina toimimisen oman kokemuksen pohjalta, itseoppineena. Personal trainerin kanssa liikunnan harrastamista on tutkittu jonkin verran. Tutkimukset osoittavat, että harjoitustulokset parantuivat ammattilaisen opastuksessa. Asiakkaat ovat myös itse kokeneet saaneensa hyötyä personal trainerista ja ovat useimmiten tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Tutkimukset osoittava myös suomalaisten kiinnostuksen personal trainereita kohtaan. Joka kolmas suomalainen aikuinen olisi kiinnostunut ainakin kokeilemaan treenaamista personal trainerin kanssa.

Liikuntaan ja hyvinvointiin keskittynyt koulutusyhtiö kouluttaa vuosittain reilu viisisataa uutta personal traineria. Personal trainereiden työllistymisnäkymät ovat hyvät. Suomalaiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan ja ovat valmiita käyttämään rahaa palveluihin.

Personal trainer palveluiden hinnat eivät ole kovin huokeita, vaikka hinnat vaihtelevatkin paljon. Keskimääräinen hintapersonal trainer palvelulle on 250-350 euroa kuukaudessa. 

Verkkovalmennus

Uusi trendi personal trainer palveluissa on monimuotoiset ja paljon yleistyneet verkkovalmennukset. Verkkovalmennuksissa asiakas on yhteydessä personal traineriinsa netin välityksellä. Netissä tehdään haastatteluja ja käydään viestittelyä asiakkaan tarpeista sekä toiveista. 

Verkkovalmennukset voivat olla joko henkilökohtaisia tai ryhmämuotoisia.  Verkkovalmennuksien yleistymisen yksi suuri syy voi olla hinta. Hinnat ovat yleensä huomattavasti edullisempia verrattuna perinteiseen kasvokkain tapahtuviin valmennuksiin.

Personal trainer palvelut ovat avuksi niin aloittelijalle kuin kokeneellekin kuntoilijalle. Personal trainer avustaa ottamaan liikunnasta kaiken irti. Aloittelijalle valmentajasta voi olla hyötyä siinä, että oppii tekemään liikkeet ja harjoitukset oikein. Kokenut kuntoilija voi saada valmentajalta uusia ideoita ja näkökulmia kuntoiluun.

Personal trainerit kohtaavat asiakkaat yksilöinä, samoja ideoita ja harjoituksia ei käytetä kaikille.