Liikunta harrastuksena

Jokainen ihminen harjoittaa liikuntaa joissain määrin. Kävelemme kauppaan, siivoamme kotia, tai teemme muita askareita. Liikumme arjessamme huomaamatta kaikki jonkin verran. Liikuntaa harrastaessa keskitymme itse liikkumiseen. Lähdemme tarkoituksella harrastamaan jolloin keskittymisemme on pääasiassa liikunnassa.

Arjen liikkumisesta puhutaan yleensä hyötyliikuntana. Harrastusliikunta taas on enemmän kuntoliikuntaa. Liikuntaa harrastaessa tavoitteena on rentoutua, saada mielihyvää tai ehkä kohottaa kuntoa. Liikunnan harrastaminen vaatii kiinnostusta liikkumiseen. Tiedämme kaikki, miten paljon hyötyä liikunnasta on. Liikkumista varten on erilaisia suosituksia.

Liikunnan harrastaminen on kuitenkin lähes mahdotonta jos itsellä ei ole minkäänlaista kiinostusta sitä kohtaan. Harrastamalla liikuntaa voimme toteuttaa itseämme. Tehdä itselle mieluisia asioita ja kehittyä harrastuksessamme. Liikkuminen ja kuntoilu on siitä kiitollinen harrastus, sillä siinä oman kehittymisen ja edistymisen näkee kohtuullisen nopeastikin.

Liikkeiden sujuvuus, kunnon kohoaminen, muutokset jaksamisessa ja mielialassa tulevat esiin. Edistyminen taas lisää motivaatiota harrastamiseen.

Liikuntaa voi harrastaa monella eri tavalla, jokaiselle löytyy varmasti jotain mieleistä. On mahdollista harrastaa liikuntaa ryhmässä, mutta voit liikkua myös yksin tai kumppanin kanssa. Harrastaa voi säännöllisesti joka viikko samaan aikaan, tai epäsäännöllisesti omien menojen mukaan silloin kun itselle sopii.

Löydä oma liikuntamuotosi

Tärkeintä olisi löytää itselle sellainen liikuntamuoto joka tuntuu omalta, siitä saa onnistumisen kokemuksia sekäs en harrastamisella olisi myönteisiä vaikutuksia mielialaan. Tutkimusten mukaan liikunnan harrastamisen tuomat mielihyvän tunteet aiheutuvat endorfiinista. Liikkuessa elimistömme alkaa tuottamaan itse endorfiinia joka saa aikaan mielihyvän tunteen ja sillä voi olla myös kipua poistavia vaikutuksia.

Viikkotavoite

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on määritellyt liikuntasuositukset jotka koskevat Suomalaisia. Suositukset on laadittu kansainvälisten suositusten mukaisesti. Suomalaisen tulisi harrastaa liikuntaa kaksi ja puoli tuntia viikossa jos liikunta on reipasta. Liikunnan ollessa rasittavaa viikossa tulisi liikkua yksi tunti ja 15 minuuttia.

Liikunnnan lisäksi tulisi kehittää lihaskuntoa sekä liikkeiden hallintaa kahdesti viikossa. Liikunnan tulisi olla kestoltaan vähintään kymmenen minuuttia kerrallaan.

Liikunta kannattaa aina

Vaikka liikuntasuositukset voivat kuulostaa varsinkin liikkumattomalle ihmiselle paljolta, on vähäinenkin liikunta askel eteenpäin. Täysi liikkumattomuus on terveydelle kaikista vaarallisinta. Liikuntaa harrastaessa tulee kiinnittää huomiota myös omaan ruokavalioon. Liikkuminen voi olla fyysisesti hyvinkin raskasta, siinä hikoillaan ja poltetaan kaloreita.

Ruokavaliosta

Ruokavalion täytyy olla hyvällä tasolla, jotta jaksaa liikkua, eikä esimerkiksi laihtumista tapahdu jos se ei ole tavoiteena. Painonhallinnan kannalta, liikunta on yksi tärkeimmistä asioista. On paljon ihmisiä, jotka ansaitsevat elantonsa liikunalla. Tälllöin liikuntaa harjoitetaan ja siitä saadaan palkkaa. Erona ammattilaiseen, harrastaja ei saa harrastuksestaan palkkaa, vaan liikkuu puhtaasta halusta ja itseään varten.