Tulli valvoo ulkomaisten vegetuotteiden laatua – yleisimpiä virheitä puutteelliset ravintoarvomerkinnät

Kasvipohjaiset vegetuotteet ovat kasvattaneet tasaiseen tahtiin suosiotaan, ja ne kuuluvat myös useiden suomalaisten loppuvuoden juhlien ruokapöytiin. Tulli on marraskuun loppuun mennessä tutkinut yli 30 vegetuotteen laatua ja turvallisuutta vuonna 2021. Maahantuonnin yhteydessä tutkitut elintarvikkeet ovat olleet pääasiassa vaatimusten mukaisia. Yleisin valvonnassa löydetty virhe on puutteellinen tieto suolan, proteiinin tai rasvan määrästä.

Tulli on tutkinut kuluneena vuonna maahantuotuja kasvipohjaisia eineksiä ja valmisruoka-aineksia, kasvirasvapohjaisia juustonkaltaisia valmisteita sekä erilaisia lihankorvikkeita, kuten kasviproteiinisuikaleita ja -pyöryköitä.

Tulli ei ole havainnut vegetuotteissa suuria puutteita. Yleisimmäksi virheeksi 36 valvotun tuotteen joukossa on osoittautunut puutteellinen tai virheellinen tieto suolan määrästä: esimerkiksi korkea suolapitoisuus vaatii lisämerkinnän, joka on puuttunut osasta tuotteista. Lisäksi valvonnassa huomattiin virheitä suola-, proteiini- ja rasvapitoisuuksissa, kun verrattiin pakkauksessa ilmoitettuja määriä analyyseissa todettuihin määriin.

Joukossa muutamia laadultaan heikompia tuotteita

Vuoden 2021 aikana tutkittujen tuotteiden joukosta on löytynyt myös viisi mikrobiologiselta laadultaan heikentynyttä elintarviketta. Niistä löytyi muun muassa suolisto-oireita aiheuttavaa listeriabakteeria. Neljässä tuotteessa ongelmia ilmeni joko lisäaineiden pitoisuuksien tai niiden virheellisen ilmoittamisen vuoksi.

– Vegetuotteissa havaitut isoimmat merkintävirheet olemme määränneet korjattaviksi ja pienemmistä annamme toimijalle huomautuksen. Toimijat vastaavat viime kädessä tuotteistaan itse, ja toivottavasti reagoivat vastuullisesti Tullin tekemiin löydöksiin, muistuttaa Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Tulli valvoo kaupallista elintarvikkeiden tuontia oman suunnitelman mukaan

Suurin osa Tullin vuoden 2021 aikana tutkimista vegetuotteista on peräisin toisesta EU-jäsenmaasta. Lisäksi kolme EU:n ulkopuolelta maahantuotua elintarviketta tutkittiin tullauksen yhteydessä. Tulli valvoo vain kaupallista tuontia.

Tullin ei-eläinperäisten elintarvikkeiden valvonta perustuu riskinarviointiin, jossa huomioidaan muun muassa uutuudet ja paljon kulutetut tuotteet. Valvontaa tehdään vuosisuunnitelman mukaan, eikä kaikkia maahantuotavia tuotteita tutkita. Valvontaan otettujen näytteiden tarkastukset ja analyysit tehdään Tullilaboratoriossa, ja Tullin valvonta on osa valtakunnallista elintarvikevalvontaa.

Tulli