Uusi perhevapaamalli purkaa työn ja perhevapaiden vastakkainasettelua

Hallituksen esitys uudeksi perhevapaamalliksi on tänään hyväksytty eduskunnassa. Urahenkisten äitien järjestö Mothers in Business (MiB) ry kiittelee mallin tuomia joustoja perhevapaiden ja työn joustavampaan yhteensovittamiseen sekä 7+7-mallin vahvaa viestiä tasa-arvosta. Kysymysmerkiksi jää kuitenkin, onnistuuko malli riittävästi tavoitteessa jakaa perhevapaita ja hoivavastuuta tasaisemmin vanhempien kesken.

Mothers in Business -järjestö on iloinen perhevapaauudistuksen hyväksymisestä eduskunnassa. MiB ry iloitsee erityisesti uuden mallin mukanaan tuomista joustoista, erilaisten perhemuotojen huomioimisesta ja malliin sisältyvästä vahvasta tasa-arvon viestistä.

“Uudella järjestelmällä aletaan vihdoin purkaa työn ja perhevapaiden on/off-asetelmaa. On erinomainen asia, että alkuperäistä esitystä muokattiin vielä niin, että se mahdollistaa osa-aikaisen työskentelyn myös perhevapailla entistä paremmin. Nyt hyväksytyssä mallissa perhevapaapäiviä voi halutessaan käyttää vaikka puolikkaina ja säästää toisen puolikkaan myöhemmälle”, Mothers in Business -järjestön toiminnanjohtaja Annica Moore kertoo.

Mooren mukaan perhevapaamallin 7+7-muotoilu on kaivattu viesti tasa-arvosta. Uraäitien järjestö toivoo, että uusi malli tuo mukanaan asennemuutosta siihen, että pidemmät perhevapaat nähdään jatkossa isienkin oikeutena ja normaalina käytäntönä. 

Äidit käyttävät nyt yli 98% vanhempien vapaasti jaettavista vanhempainvapaista. Suomessa isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä on Pohjoismaiden matalimpia. Noin 55% isistä ei käytä itsenäistä vapaata lainkaan.

”Tähän toivomme uudistuksella muutosta. Edelleen on kuitenkin vaarana, että 7+7-mallin toiselle vanhemmalle siirrettävät kiintiöt siirtyvät äitien käytettäväksi, kuten aina ennekin, eikä muutosta hoivan tasaisempaan jakautumiseen käytännössä tapahdu”, Annica Moore sanoo.

Annica Moore. (Kuva: Aleksi Kalliola)

Perhevapaajärjestelmän kehittämistä jatkettava

Vaikka perhevapaauudistus on hyvä askel kohti perheystävällisempää ja syrjimättömämpää työelämää, ei perhevapaajärjestelmän kehittämistä saisi Annica Mooren mukaan jättää tähän. 

“Tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että isät pystyvät käyttämään oman osuutensa perhevapaista.” 

Mothers in Business muistuttaa, että tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat ja edistävät sitä, että perheissä vanhemmat innostuvat jakamaan perhevapaita tasaisemmin.  

“Monilla työpaikoilla suhtaudutaan edelleen penseästi isien vapaisiin. Tähän täytyy saada muutos. Työpaikoilla tulisi ennemmin kannustaa isiä vapaille. Tässä voi toimia erilaiset joustot ja jopa osa-aikaratkaisut.” Moore toteaa. 

“Työnantajalle perhevapaissa haastavaa on usein se, että perhevapaalla olevan osaaminen ei ole käytettävissä. Kun vapaajaksoja ja töitä voi sujuvammin käyttää lomittain, työntekijöille ei tule välttämättä pitkiä poissaoloja, osaaminen pysyy yllä, eikä tulotasokaan laske”, Annica Moore perustelee. “Usein perhevapaiden ja työn yhdistäminen on myös työnantajien etu.”

Uudistuksen rinnalle muitakin keinoja syrjinnän torjumiseksi

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite raskauteen ja perhevapaisiin liittyvän syrjinnän ehkäisemisestä. 

MiB ry:n jäsenistä 42 prosenttia on kohdannut perhetilanteeseen liittyvää syrjintää tai epäasiallista käytöstä vuonna 2020 tehdyn jäsenkyselyn mukaan. Mothers in Business katsoo, että perhevapaauudistuksen lisäksi hallituksen on ryhdyttävä myös muihin syrjintää ehkäiseviin toimiin.

”Perhevapaauudistus saattaa vähentää naisten kohtaamaa syrjintää, mutta se ei yksistään riitä. Odotamme, että hallitus edistäisi myös muita lainsäädännöllisiä uudistuksia vielä tällä kaudella”, Annica Moore painottaa.

Mothers in Business