Mitä välii? -kampanja käsittelee nuorten omaehtoista vaikuttamista

Taksvärkki ry:n lukuvuoden 2022–2023 Mitä välii? -kampanja keskittyy nuorten vaikuttamiseen. Kampanja kannustaa jokaista nuorta kokeilemaan ja löytämään omannäköisiä keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 

Mitä välii? -kampanja kutsuu pohtimaan sitä, miten yhteiskunnan ongelmat vaikuttavat elämään, eli mitä väliä niillä on. Vaikuttamisella on todellakin väliä ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin. Globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos, köyhyys ja rasismi, koskevat meitä jokaista. Kun ongelmat ovat yhteisiä, ne pitää myös ratkaista yhdessä.

Globaalin oikeudenmukaisuuden edistäminen on tärkeää nuorille. Esimerkiksi vuoden 2021 Nuorisobarometrista käy ilmi, että huomattava enemmistö nuorista pitää hyvin tärkeänä kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita, kuten rauhan takaamista, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä. 

Kaikilla nuorilla ei silti ole samanlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen Kouluterveyskyselyn (THL, 2021) mukaan vain 10,8 % 8. ja 9. luokkalaisista ja 10,5 % lukion 1. ja 2. luokkalaisista kokee, että he voisivat vaikuttaa asioihin kouluympäristössään. Tilanne on samankaltainen nuorilla ympäri maailmaa. 

Aikuiskeskeinen kulttuuri, eriarvoisuus, heikot digitaaliset osallistumismahdollisuudet ja kansalaisvaikuttamisen rajoittaminen ovat esimerkkejä ongelmista, joita nuoret kohtaavat Taksvärkin ohjelmamaissa. Taksvärkissä edistetään nuorten edellytyksiä osallistua omien yhteisöjensä kehittämiseen.

Taksvärkkikeräyksen tuotolla tuetaan nuorisotyötä hankemaissa Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Nuorten vaikuttamista edistetään esimerkiksi vertaiskouluttajien, koulutusten ja kampanjoiden avulla. Nuoret toimivat yhdessä aikuisten ja päättäjien kanssa. Näin saadaan aikaan muutosta.

“Perinteisesti Nepalissa vanhemmilla sukupolvilla on päätösvalta eikä nuorten mielipiteitä arvosteta. Nuorten aktiivisuudella on kuitenkin merkitystä, ja pikkuhiljaa nuoret ovat saaneet äänensä kuuluviin ja muutosta aikaan esimerkiksi koulujen oppilaskuntien kautta”, kertoo Taksvärkin tukeman nepalilaisen ECCA-järjestön toiminnanjohtaja Yogendra Chitrakar.

Kampanjan Vaikuttajat-työpajat ovat tilattavissa yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Vaikuttajat-työpajoissa nuoret nuoret pääsevät erilaisin keinoin vaikuttamaan itse valitsemiensa haasteiden purkamiseksi.

Taksvärkki ry