93 % nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa

Tuoreiden tulosten mukaan 93 % nuorista ja aikuisista kokee sosiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Kuusi kymmenestä on kokenut selkeän myönteisen muutoksen elämäntilanteessaan tai -taidoissaan palvelujakson aikana. Tulokset perustuva Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n tekemään Sovari-kyselyyn. 

Kysely kokosi kaikkiaan noin 6800 nuoren ja aikuisen kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä ja työpajoista vuodelta 2021. Etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan osallistuu 43 000 nuorta ja aikuista vuosittain.

72 % nuorista on saanut keskustelutukea etsivältä nuorisotyöntekijältä

Etsivä nuorisotyö on merkittävä tuki nuorten mielenterveydelle: 39 % nuorista koki saaneensa tukea mielenterveyteensä ja 72 % on saanut keskustelutukea etsivältä nuorisotyöntekijältä. Joka neljäs nuori on käsitellyt etsivän kanssa kokemaansa yksinäisyyttä sekä kriisiä tai vaikeaa elämäntilannetta.

”On tullut tunne, että jotakuta kiinnostaa ja joku välittää. Turvallisuuden tunne siitä, että minun ei tarvitse pystyä kaikkeen yksin ja että, jos tilanteeni ja mielenterveyteni menee vielä huonompaan suuntaan, on olemassa apua. Tärkein asia, jonka sain etsivästä nuorisotyöstä, on tämä turvallisuuden tunne.” – Etsivän nuorisotyön nuori, Sovari 2021

Sovari 2021 -tuloksissa etsivä nuorisotyö saa nuorilta kiitettävän arvosanan 4,6. Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittavat hyvin nuorten luottamuksen. Nuorista 90 % arvioi, että etsivät ovat onnistuneesti etsineet vaihtoehtoisia ratkaisuja heidän avutarpeisiinsa. Sovari-kyselyyn vastanneista nuorista 79 prosenttia on erittäin tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen ja valtaosa, 95 %, vähintään melko tyytyväisiä. Nuoret kuvaavat etsivää nuorisotyöntekijää rinnalla kulkevaksi aikuiseksi, jonka puoleen voi kääntyä aina, missä tahansa asiassa.

Työpajojen valmentautujista 84 % kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa

Sovari 2021 -tuloksissa työpajatoiminta saa arvosanan 4,3 toimintaan osallistuneilta nuorilta ja aikuisilta (asteikolla 1–5). Työpajojen valmentautujista 84 % kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa. Työpajaryhmissä vertaistuen merkitys on suuri: 77 % valmentautujista on saanut tukea muilta valmentautujilta. Työpajatoiminnan perustana on hyvä ja turvallinen yhteishenki.

”Tuttu ja turvallinen työyhteisö, johon on aina hyvä tulla. Voin olla avoimesti oma itseni, ja minut hyväksytään just sellaisena kuin olen. Pajalta olen saanut innostusta uusiin harrastuksiin ja saanut samanhenkistä jutusteluseuraa työajan ulkopuolellekin. Työpajalla käyminen on myös antanut oleellista tukea masennuksesta toipumiseen, kun on ollut paikka, johon mennä ja josta huudeltaisiin perään, jos ei saapuisi paikalle.” –  Työpajan valmentautuja, Sovari 2021

Sovari-tulosten mukaan työpajatoiminnan laatu on parantunut kahden vuoden aikana. Valmentautujat ovat voineet kokeilla entistä monipuolisemmin erilaisia tehtäviä sekä vaikuttaa entistä paremmin tehtäviensä valintaan työpajalla. He ovat saaneet entistä paremmin ohjausta tehtävissään ja kokeneet, että valmentajat hyväksyvät heidät omana itsenään. Yksilövalmennuksessa valmentautujat ovat saaneet entistä paremmin tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. He ovat olleet myös entistä motivoituneempia osallistumaan työpajatoimintaan. Nuorten tyytyväisyys etsivään nuorisotyöhön on pysynyt valtaosin ennallaan.

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Sovari-tiedontuotanto on osa kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää: https://www.intory.fi/ajankohtaista/uutiset/93-nuorista-ja-aikuisista-kokee-sosiaalista-vahvistumista-etsivassa-nuorisotyossa-ja-tyopajatoiminnassa/

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry