Vaatimus pitkiin työpäiviin haastaa työn ja perheen yhteensovittamista ja tasa-arvoa työelämässä

Pitkät työpäivät ja vaatimukset venymisestä haastavat äitien mahdollisuuksia yhteensovittaa työtä ja perhettä. Yli puolet (60 %) Mothers in Business (MiB) -verkoston jäsenkyselyn vastaajista kertoo, että heidän on odotettu tekevän pitkiä työpäiviä. MiB ry peräänkuuluttaa työpaikoille perheystävällisempää kulttuuria vauhdittamaa tasa-arvon etenemistä työelämän johto- ja asiantuntijapaikoilla. MiB ry:n jäsenkysely toteutettiin joulukuussa 2021 yhteistyössä VTT:n Gender STI -tutkimushankkeen kanssa, ja siihen vastasi 475 äitiä. Kyselyssä korostuivat erityisesti asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevien haasteet sovittaa

Lue lisää >

Uusi perhevapaamalli purkaa työn ja perhevapaiden vastakkainasettelua

Hallituksen esitys uudeksi perhevapaamalliksi on tänään hyväksytty eduskunnassa. Urahenkisten äitien järjestö Mothers in Business (MiB) ry kiittelee mallin tuomia joustoja perhevapaiden ja työn joustavampaan yhteensovittamiseen sekä 7+7-mallin vahvaa viestiä tasa-arvosta. Kysymysmerkiksi jää kuitenkin, onnistuuko malli riittävästi tavoitteessa jakaa perhevapaita ja hoivavastuuta tasaisemmin vanhempien kesken. Mothers in Business -järjestö on iloinen perhevapaauudistuksen hyväksymisestä eduskunnassa. MiB ry iloitsee erityisesti uuden mallin mukanaan tuomista joustoista, erilaisten perhemuotojen huomioimisesta ja malliin sisältyvästä vahvasta tasa-arvon

Lue lisää >