Jo joka kymmenes uusi syöpä todetaan 85 vuotta täyttäneillä

Vanhoista vanhimmilla todetaan yhtä paljon syöpiä kuin alle 50-vuotiailla. Terveydenhuollossa on huomioitava vanhusten syöpien lisääntyminen.

Väestön ikääntyminen on johtanut uusien syöpätapausten voimakkaaseen kasvuun vanhimmissa ikäryhmissä. 85 vuotta täyttäneillä eli vanhoista vanhimmilla todettujen syöpien osuus on jo noin 10 prosenttia kaikista uusista syövistä, ilmenee American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistusta Suomen Syöpärekisterin uudesta tutkimuksesta.

Tutkimustuloksista kerrottiin medialle torstaina Suomen Syöpärekisterin järjestämässä Syöpätaakka käy yhä raskaammaksi – mitä teemme, kun iäkkäiden potilaiden joukko kasvaa? -webinaarissa.

– Väestön ikääntyessä uusia syöpiä todetaan yhä enemmän ja suurempi osuus syöpätaakasta keskittyy vanhempiin ikäryhmiin, vastaava lääkäri Tomas Tanskanen sanoo.

Syöpään sairastuneita on viidennes vanhusväestöstä

Tutkimuksen mukaan vuosien 1998–2007 ja 2008–2017 välillä vanhoista vanhimmilla todettujen syöpien lukumäärä kasvoi 19 000:stä 28 000:aan ja syöpäkuolemien lukumäärä 15 000:stä 21 000:een.

Suomessa todettiin vuonna 2018 noin 33 000 uutta syöpää, joista 85 vuotta täyttäneiden syöpätapauksia oli 3 200. Saman vuoden lopussa 85 vuotta täyttäneitä henkilöitä eli Suomessa 150 000, joista 30 000 oli aiemmin saanut syöpädiagnoosin: syöpää sairastavia tai siitä parantuneita on siis noin viidennes vanhusväestöstä. Näissä tilastoissa ei ole mukana muita ihosyöpiä kuin melanoomat.

– Syövän ilmaantuvuus ja syövän aiheuttama ylikuolleisuus olivat korkeimmillaan 85–94-vuotiailla, mutta vähenivät tätä vanhemmilla. Havainnon taustalla voi olla ikäryhmäkohtaisia eroja syövän diagnostiikassa tai riskitekijöissä, mutta myös vanhenemiseen liittyvät biologiset muutokset voivat vaikuttaa syöpäriskiin, Tanskanen toteaa.

Väestön odotetaan ikääntyvän vauhdilla tulevaisuudessakin. Suomen Syöpärekisterin ennusteet kertovat, että kaikista iäkkäimpien syövät lisääntyvät reilusti myös seuraavien 15 vuoden aikana.

– 85 vuotta täyttäneiden syöpätapaukset tulevat yli kaksinkertaistumaan vuoteen 2035 mennessä, ja tässä ikäryhmässä syöpien määrä jatkaa kasvuaan ainakin vuoteen 2040 saakka, erikoistutkija Karri Seppä kertoo.

Suomen väestörakenne ja vanhusväestön määrän kasvaminen aiheuttavat sen, että syöpämäärien kasvu on suhteellisesti suurinta 85 vuotta täyttäneillä. Myös syöpäriskin ennustetaan kasvavan vanhimmassa väestössä, etenkin naisten keuhko- ja rintasyövän osalta.

– Tieto tapausmäärien lisääntymisestä antaa meille mahdollisuuden lisätä toimia, jotka edistävät syövän ennaltaehkäisyä ja varhaista havaitsemista sekä hoitoon tarvittavien resurssien suunnittelua, Seppä jatkaa.

Kaikista vanhimpien potilaiden hoito vaatii erityistä huomiota

Suurin osa 85 vuotta täyttäneiden uusista syövistä todetaan naisilla, koska naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään. Syöpäriski vanhemmissa ikäryhmissä on kuitenkin suurempi miehillä kuin naisilla. 85 vuotta täyttäneiden naisten riski rinta-, keuhko- ja kohtusyövälle sekä ihomelanoomalle on kasvanut viime vuosikymmeninä. Ihomelanooma on yleistynyt myös 85 vuotta täyttäneillä miehillä.

Vanhemmilla henkilöillä on usein muita sairauksia, jotka asettavat haasteita syövän diagnostiikalle ja hoidolle. Vanhusten syöpien lisääntyminen on huomioitava terveydenhuollon resurssien ja palvelujen suunnittelussa sekä henkilöstön koulutuksessa.

– Vanhempien potilaiden syövän hoito vaatii erityistä huomiota heidän ikänsä ja mahdollisten muiden sairauksiensa vuoksi. Kliinisten tutkimusten suunnittelussa on otettava huomioon syöpäpotilaiden nykyinen ja ennakoitu ikäjakauma. Vanhemmat ja huonokuntoisemmat potilaat ovat olleet tutkimuksissa aliedustettuina, minkä vuoksi hoitopäätökset joudutaan usein tekemään nuoremmilla ja hyväkuntoisemmilla tehtyjen tutkimusten perusteella, Tanskanen sanoo.

Syöpäjärjestöt