Toisen asteen opiskelijat ovat motivoituneita edistämään selän ja niskan terveyttä

Nuorten selkä- ja niskaterveyttä toisella asteella edistänyt Selkäliiton Back to Move! -hanke päättyy marraskuun lopussa. Hankkeen kyselyiden mukaan asenne liikkuvampaa oppilaitoskulttuuria kohtaan on myönteinen niin opiskelijoilla kuin opettajilla. Keskeistä selän ja niskan hyvinvoinnille ovat tauotus, liikuskelu ja työasentojen vaihtelu opiskelupäivän aikana.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista selän ongelmat aiheuttavat eniten sairaspoissaoloja työstä. Kouluterveyskyselyn mukaan toisen asteen opiskelijoista keskimäärin 20 prosenttia kokee selkäkipua viikoittain. Niskakipua puolestaan kokee keskimäärin 30 prosenttia opiskelijoista. Kyselyvastausten hajonta on suurta, ja lukiolaistytöt kärsivät sekä selän että niskan kivuista selkeästi eniten.

– Nuorena koettu selkäkipu voi myös ennustaa aikuisena koettavaa kipua, joten on tärkeää puuttua siihen matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman varhain, Selkäliiton Back to Move! -hankekoordinaattori Katri Koivuneva toteaa. 

Kohti selän ja niskan hyvinvoinnin huomioivaa oppilaitoskulttuuria

Opiskelupäivän aikana selän ja niskan hyvinvoinnin kannalta keskeisiä kulmakiviä ovat tauotus, liikuskelu ja työskentelyasentojen vaihtelu. Erityisesti lukioikäisillä nuorilla istumista voi kertyä päivän aikana reippaasti yli kymmenen tuntia, mikä on enemmän kuin ammattioppilaitosten opiskelijoilla.

Selkäliiton kolmivuotisessa Back to Move! -hankkeessa on koulutettu opettajia, opiskeluhuoltoa ja opiskelijoita liikkeen merkityksestä osana opiskelupäivää. Opettajien koulutuksissa on käsitelty tauotuksen ja asennon vaihtelun huomioivaa oppilaitosympäristöä ja opettajien asenteita tauotuksen edistämiseen. Koulutuksia on järjestetty 11 maakunnassa.

Opiskeluhuollon henkilöstön koulutuksissa on pureuduttu erityisesti nuorten selän ja niskan kipuun vaikuttaviin moninaisiin tekijöihin, jotka nuorilla ovat vahvasti biopsykososiaalisia.

– Nuoren selkä- tai niskakipu on tavallisesti seurausta monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Näitä tekijöitä on hyvä tunnistaa, jotta kipua voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja opiskelu ja muu elämä pysyy mielekkäänä, Koivuneva kertoo.

Opettajien ja opiskeluhuollon verkkokoulutukset jatkuvat Selkäliitossa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Selkäneuvontaa nuorille verkossa

Opiskelijoille on hankkeessa luotu oma verkkoympäristö Discordiin, nuorten suosimaan yhteisöpalveluun. Back to Move! -tilillä nuoret voivat jatkossakin keskustella omasta selän ja niskan hyvinvoinnista #nuoriselkä-kanavalla, osallistua työpajoihin ja kysyä neuvoa Selkäliiton fysioterapeutilta. Tarkoituksena on, että yhä useampi nuori saisi palvelun kautta apua oman selän ja niskan terveyden edistämiseen. Hankkeessa on myös tuotettu opiskelijoille opas sekä videoita selän hyvinvointiin.

Back to Move! -hankkeen kyselyjen mukaan toisen asteen opiskelijat ovat motivoituneita edistämään omaa selän ja niskan terveyttä tauotuksen, liikkeen ja asentojen vaihtelun keinoin, ja asenteet esimerkiksi taukoliikuntaa kohtaan ovat myönteisiä. Myös opettajat suhtautuvat myönteisesti tauottamiseen ja liikuskeluun oppituntien aikana.

Päätösseminaarissa moniammatillinen kattaus asiantuntijoita

Back to Move! -hankeen päätösseminaari pidettiin marraskuun alussa Helsingissä. Puhujina seminaarissa olivat eri alojen ammattilaiset, kuten terveyden edistämisen asiantuntija, erikoispsykologi, e-urheilun asiantuntija sekä liikunnan ja terveystiedon opettaja. Päätösseminaarin tallenne on katsottavissa osoitteessa videonet.fi/selkaliitto.

Back to Move! -hankkeeseen ja sen tuloksiin voi tutustua Selkäliiton verkkosivuilla selkakanava.fi/back-to-move-hanketulokset.

Selkäliiton Back to Move! -hanke (2019–2021) on edistänyt toisen asteen opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia tauottamisen ja liikkeen keinoin. Hanke on ollut osa valtakunnallista Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, ja sitä on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa hankkeesta: selkakanava.fi/back-to-move.

Selkäliitto ry