Liikkujan viikolla mennään kävellen!

Kävely on helppo, terveellinen ja päästötön tapa kulkea lyhyitä arjen matkoja. Suomalaisten intoa kävelyyn halutaan lisätä muun muassa kävely-ympäristöjä kehittämällä.

Kävely on ilmaston ja terveyden kannalta erinomainen tapa tehdä arjen matkoja. Jalkaisin kulkeminen sopii erinomaisesti lyhyille matkoille, jotka usein liikutaan autolla. Tästä esimerkkinä ovat alle kahden kilometrin pituiset matkat, joista yli puolet kuljetaan autolla. Kävelykilometrien lisäämiselle suomalaisten arjessa on tilaa, ja kävelyn suosiota edistävät useat eri toimijat.

Kävely-ympäristöllä on merkittävä vaikutus kävelyn houkuttelevuuteen, turvallisuuteen ja sujuvuuteen. – Kävelyn edistämistä kunnissa ja kaupungeissa tuetaan esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseen suunnatuilla valtionavustuksilla. Keinovalikoima kävelyyn kannustamiseen on kuitenkin laaja, ja esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä oleva Kävelyn kilometrikisa on saanut runsaasti osallistujia mukaan, kertoo ylitarkastaja Tytti Viinikainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa kävelyn edistäminen on nosteessa. Tampereella on käynnissä Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelman laadinta. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on puolestaan linjannut kävelyn ensisijaiseksi kulkumuodoksi. Helsingissä työstetään kävelyn edistämisohjelmaa ja sen tueksi kaupunki teetti hiljattain Jalan kaupunginosissa -kyselyn. Tämä ja aiemmat kyselyt ovat antaneet paljon eväitä kaupungille. – Kyselyistä käy hyvin ilmi, että meidän täytyy jatkossa panostaa voimakkaammin raideliikenteen asemanseutujen kävely-ympäristöjen kehittämiseen, kertoo Helsingin kaupungin kävelyn edistämisohjelman projektipäällikkö Henna Hovi.– Helsingin viheralueet ja merellisyys ovat selkeästi kaupungin kävely-ympäristön ehdottomia vahvuuksia, Hovi lisää. Kävely-ympäristöä heikentäviä tekijöitä ovat kyselyyn vastanneiden mukaan hallitsematon autoliikenne, ajonopeudet, turvattomuus ja autojen viemä tila.

Joensuussa kävelyn suosiota kasvatetaan laajentamalla kävelykeskustaa ja parantamalla kävelyn turvallisuutta ja esteettömyyttä. Kaupunki etsii ratkaisuja, joilla se pystyy sovittamaan vilkkaan jalankulun, pyöräilyn ja autoilun ahtaaseen keskustaan. – Kävelyn suosion kasvattaminen on yksi keino pyrittäessä hiilineutraaliin Joensuuhun ja samalla kävelyn lisääntyminen tuo merkittäviä terveysvaikutuksia, toteaa Joensuun kaupungin kaupungininsinööri Ari Varonen.

Arkisten askareiden hoitaminen kävellen ei kuitenkaan onnistu ihan kaikkialla Suomessa. Arjen matkoissa palveluiden läheisyys mahdollistaa kävelyn. –Kaupunkiseuduilla liikutaan haja-asutusalueita useammin jalan ja pyörällä. Kävellä kannattaa kuitenkin itsensä ja ympäristön vuoksi aina kun siihen on mahdollisuus, toteaa kestävän liikkumisen asiantuntija Sara Lukkarinen Motivasta.

Eurooppalainen Liikkujan viikko 16.–22.9. nostaa esiin etenkin kävelyn, mutta myös muiden kestävien liikkumisvalintojen merkityksen ympäristölle ja yhteiskunnalle. Liikkujan viikko huipentuu 22.9. vietettävään Auton vapaapäivään. – Nyt kannattaa tehdä ympäristö- ja hyvinvointiteko haastamalla itsensä, läheiset tai vaikkapa kollegat kävelemään, Lukkarinen vinkkaa.

Voit seurata keskustelua ja osallistua Liikkujan viikko -kampanjaan sosiaalisessa mediassa tunnisteilla
#liikkujanviikko
#
mobilityweek
#autonvapaapäivä