Tuore suomalainen kyselytutkimus: Atooppisella ihottumalla voi olla laaja-alaisia vaikutuksia arkeen

Atooppisen ihon oireilu voi hankaloittaa monella tavalla päivittäistä elämää. Suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan atooppinen ihottuma vaikuttaa noin neljänneksellä sitä sairastavista haitallisesti esimerkiksi harrastuksiin, itsetuntoon ja työuraan. Ihon oireilu on suurimmalla osalla atopiaa sairastavista lähes jatkuvaa, sillä atooppisen ihon oireita on viikoittain yli 80 prosentilla kyselytutkimukseen vastanneista.

Atooppinen ihottuma ei ole pelkästään ihon oireilua, vaan sairaus tuo osalla vaikeuksia esimerkiksi harrastuksiin (24,7 %), itsetuntoon (27,8 %) ja työuraan tai työelämässä olemiseen (23,0 %). Joka viidennellä oireet hankaloittavat kykyä suoriutua kotitöistä. Kyselytutkimukseen osallistui 251 henkilöä ja sen toteuttivat yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliitto sekä Pfizer.

Vaikeimmiksi oireiksi atooppisessa ihossa koetaan kutina, kuiva iho ja ihottuma. Kutinaoireita on hoidosta huolimatta kokenut viimeisen vuoden aikana usein tai jatkuvasti 78 prosenttia vastaajista. Neljänneksellä kyselytutkimuksen vastaajista on unettomuutta usein tai jatkuvasti, yöllisiä heräämisiä on lähes kolmanneksella ja uupumusta sekä väsymystä 34 prosentilla.

Lääkärit kertovat atooppisesta ihosta selkeästi

Vastaajista lähes puolet kertoo, että heillä on vahva luottamus sairauden hoitoon osallistuneisiin ammattilaisiin. Reilusti yli puolet tiesi, keneen olla yhteydessä, jos sairaus aktivoituu. Vastaajista 64 prosenttia kokee, että lääkäri kertoo sairaudesta ymmärrettävillä termeillä ja 51 prosentin mielestä sairauden seuranta ja sen tavoitteet ovat selkeitä.

Reilu kolmannes vastaajista kokee, että lääkärin kanssa on vaikea ottaa puheeksi atooppiseen ihottumaan liittyviä huolia ja murheita. Syitä tähän ovat esimerkiksi lääkärin vaihtuminen (62 %) ja vastaanottoajan lyhyys (59 %).

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja Pfizer toteuttivat valtakunnallisen kyselytutkimuksen atooppista ihottumaa sairastavien kokemuksista yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa. Kyselytutkimukseen osallistui 251 henkilöä ja se toteutettiin sähköisesti 23.6. – 26.9.2021. Tutkimustulokset ovat tiedotteen liitteenä.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry