Kyselytutkimus: naiset tuntevat arjessa enemmän stressiä kuin miehet

Tammikuussa toteutettu kyselytutkimus kartoitti suomalaisten hyvinvointia ja terveystottumuksia. Tulosten mukaan erityisesti naiset kaipaavat parannusta hyvinvointinsa tasoon – moni kokee arjessaan usein stressiä ja on tyytymätön liikunnan määrään ja energiatasoonsa.

Herbalife Nutritionin tutkimusyhtiö YouGovilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten naisten ja miesten välillä on selkeitä eroja koetussa arjen hyvinvoinnissa. 54 prosenttia naisista kokee arjessaan usein stressiä, kun miehistä vastaava osuus on 40 prosenttia. Naisista 56 prosenttia ja miehistä 44 prosenttia tuntee olonsa liian väsyneeksi.

– Sukupuolten väliset erot piirtyvät tutkimustuloksissa esiin järjestelmällisesti ja monilla osa-alueilla, mikä on itse asiassa hieman yllättävää. En usko, että tilanne muuttuu yhdessä yössä. Sen sijaan meidän on yhdessä mietittävä, miten tilannetta saadaan parannettua, sillä haasteet ulottuvat kuntosalilta ruokapöytään ja toimistolta vapaa-ajalle, Herbalife Nutritionin Pohjoismaiden johtaja Mia Bergmann sanoo.

Stressi haittaa yöunia

Usein koettu stressi vaikuttaa negatiivisesti yöuniin. Tutkimukseen vastanneista naisista 52 prosenttia nimeää yleisimmäksi yöunia haittaavaksi tekijäksi juuri stressin. Miehillä vastaava osuus on 40 prosenttia.

Naiset myös raportoivat miehiä enemmän olevansa väsyneitä työpäivän aikana: 54 prosenttia naisvastaajista sanoo, että he tuntevat usein olonsa energiattomaksi työpäivän aikana. Miehistä niin sanoo 41 prosenttia.

Bergmann näkee, että huonosti nukuttujen öiden ohella myös liikunnan puute vaikuttaa negatiivisesti energiatasoihin. Koronapandemian rajoittamat liikuntamahdollisuudet saattavat olla yksi tekijä naisten kokeman energiavajeen taustalla. Suomalaisnaisista 82 prosenttia haluaisi liikkua enemmän.

– Teetimme joulukuussa kyselytutkimuksen, jonka mukaan koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti erityisten naisten liikuntatottumuksiin. Kyselyn tulosten mukaan kuntosalilla käynti on yleisesti ottaen tärkeämpää naisille kuin miehille. Kun saleja suljettiin pandemian vuoksi ja monet ovat muutenkin välttäneet saleilla käyntiä, erityisesti naiset ovat kokeneet liikuntamahdollisuuksiensa kaventuneen. Tällä taas on vaikutusta jaksamiseen kokonaisvaltaisesti, Bergmann toteaa.

Muutoksia laajalla rintamalla

Stressi vaikuttaa myös ruokailutottumuksiin: suomalaisnaisista 52 prosenttia sanoo syövänsä enemmän ollessaan stressaantuneita. Miesten kohdalla vastaava osuus on 36 prosenttia.

Huonossa fyysisessä kunnossa kokee olevansa 44 prosenttia suomalaisnaisista ja 35 prosenttia miehistä. Bergmann näkee, että muutoksia tarvitaan laajalla rintamalla.

– Stressin, väsymyksen, huonon ruokavalion ja liikunnan puutteen yhdistelmä voi synnyttää ikävän noidankehän, jossa ihminen syö aiempaa huonommin ja samalla kokee, että pitäisi liikkua enemmän. Ongelma ei koske vain ihmisten vapaa-aikaa, vaan tähän on tartuttava myös yrityksissä ja mietittävä, miten ihmisiä voitaisiin auttaa huolehtimaan jaksamisestaan paremmin muun muassa liikuntamahdollisuuksiin ja ravitsemusvaihtoehtoihin panostamalla.

Kyselyn tulokset:Suomalaisten naisten ja miesten käsitykset omasta terveydestään, ravitsemuksesta ja liikunnasta:54 % naisista kokee arjessaan stressiä usein. (miehistä 40 %)52 % naisista syö enemmän ollessaan stressaantuneita. (miehistä 36 %)44 % naisista kokee olevansa huonossa fyysisessä kunnossa. (miehistä 35 %)82 % naisista haluaisi liikkua enemmän. (miehistä 70 %)56 % naisista tuntee olonsa yleisesti ottaen liian väsyneeksi. (miehistä 44 %

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö YouGov ajalla 27.1.–1.2.2021, ja siihen osallistui Suomesta 1091 täysi-ikäistä henkilöä. Otos oli väestöä demografisesti edustava.

Herbalife Nutrition