Matematiikan osaamisen taso on laskenut ja eriytynyt

Heikosti ja hyvin menestyneiden oppilaiden matematiikan osaamisessa on 9. luokalla useita vuosia vastaava ero. Korona-aika on saattanut vaikuttaa merkittävästi osaamiserojen kasvuun. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi matematiikan osaamista 9. luokan lopussa keväällä 2021 vuosi koronapandemian alkamisen jälkeen. Kansalliseen oppimistulosarviointiin osallistui 12 482 oppilasta 167 koulusta kattavasti koko manner-Suomen alueelta. Vuoden 2021 matematiikan osaaminen poikkeaa aiemmista vuosista. Toisin kuin aiempina vuosina, osaaminen on selvästi eriytynyt. Oppilaat ovat jakautuneet osaamiseltaan kolmeen ryhmään: heikosti,

Lue lisää >