VoimanPolku sai kauan odotetun lajivoimaharjoittelun laajennuksen

Jo viisi vuotta turvallista ja tehokasta voimaharjoittelua edistänyt VoimanPolku-kokonaisuus on täydentynyt lajivoimaharjoittelun osiolla. Nyt mukana on voimaharjoittelun polun perus- ja keskitason sisältöjen lisäksi myös lajivoiman teoriaa ja videoita pesäpallosta, melonnasta, muodostelmaluistelusta ja koripallosta. Lajikohtaisen sisällön laajentaminen on suunnitelmissa jatkossakin.

VoimanPolku-kokonaisuus on päivittynyt uudella lajivoimaharjoitteluun suuntautuvalla osiolla, joka samalla täydentää ”voiman polun kolmion” kokonaiseksi. VoimanPolku2-hankkeen tuloksena tuotettiin sekä mobiiliapplikaatioon että verkkosivustolle neljän lajin lajikohtainen voimanpolku. Pesäpallon, melonnan, muodostelmaluistelun ja koripallon sisältävä lajivoimaosio sisältää kussakin lajissa lajivoimaharjoittelun teoriaosion sekä liikepankin urheilijan eri kehitysvaiheet huomioiden. Lajivoimakokonaisuus sisältää yhteensä 292 videota, joita voi hyvin soveltaa lajikohtaiseen voimaharjoitteluun myös muissa samantyyppisissä lajeissa.

VoimanPolun kantavana ideana on ollut sen alusta alkaen idean isän Jaakko Kailajärven teesi: ”Voimaharjoittelussa ei voi oikoa”. Tällä ajatuksella hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotiin perus- ja keskitason harjoituskokonaisuudet monipuolisten liikkumistaitojen sekä tehokkaiden ja turvallisten levytankotekniikoiden kehittämiseen. Jotta VoimanPolku kattaisi koko urheilijan polun, käynnistettiin hankkeen toinen vaihe, jonka avulla rakennettiin perus- ja keskitason harjoituskokonaisuuksien jatkoksi eri lajien lajivoimaosuuksia.

Lajivoimaosioiden tuottamisen mahdollisti kehittämishanke VoimanPolku2, joka toteutettiin Varalan Urheiluopiston, KIHUn ja lajiliittojen valmennuksesta ja koulutuksesta vastaavien henkilöiden yhteistyönä. Tämä uusi sisältö on hyvä lähtökohta VoimanPolun lajivoimaosiolle – mutta vasta pintaraapaisu lajinomaisen voimaharjoittelun maailmaan. Osiota halutaan edelleen laajentaa ja mahdollisuuksia sekä toteutusvaihtoehtoja uusien lajien ottamiseksi mukaan VoimanPolku-kokonaisuuteen ollaan parhaillaan kartoittamassa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus