Runoilija muuttaa avokonttoriin – taidekokeilu törmäyttää runoutta ja bisnesmaailmaa

Kirjailija Tiina Lehikoinen on ensimmäinen Toimistorunoilija-projektin taiteilija. Hän viettää viikon ohjelmistoyritys Vincitin toimistolla ja lopputuloksena on sanataiteellinen teos, jossa näkyy sekä runoilijan että työyhteisön kädenjälki.

Mitä annettavaa runoilijoilla voisi olla bisnesmaailmalle? Voiko vapaata taidetta tehdä avokonttorissa? Millaista lisäarvoa syntyy, kun koodari ja runoilija työskentelevät vierekkäisillä työpisteillä?

Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimassa Toimistorunoilija-projektissa vastataan näihin kysymyksiin, kun runoilija työskentelee viikon ajan osana toimiston työyhteisöä. Projektin tavoitteena on törmäyttää runoutta ja yritysmaailmaa tavalla, joka antaa oivalluksia molemmille osapuolille.

Hankkeeseen mukaan valittu yritys toimii residenssinä, jonka tiloihin runoilija tulee tekemään omaa taiteellista työtään. Ensimmäiseksi toimistorunoilijaksi on kutsuttu Tampereen seudulla vaikuttava runoutta ja proosaa julkaissut kirjailija Tiina Lehikoinen. Työpöydän Lehikoiselle toimistossaan tarjoaa ohjelmistoyritys Vincit, joka tunnetaan erityisesti työviihtyvyydestään.

”Lähdin mukaan projektiin, koska olen kiinnostunut yleisesti erilaisista työn määrittelyistä ja käytänteistä. Projekti mahdollistaa kurkistuksen sellaiseen maailmaan, joka on minulle muutoin vieras. Parhaimmillaan residenssijakso voi lisätä molemminpuolista ymmärrystä erilaisista työn muodoista, sillä työskentelen työyhteisössä nimenomaan itsenäisenä taiteilijana”, Tiina Lehikoinen kertoo.

”Taide laventaa ajattelua ja horjuttaa totuttuja kaavoja. Yrityksen arkeen taide voi antaa vapaamman katseen abstraktien ilmiöiden tarkasteluun”, tuottaja Eero Tiilikainen Vincitiltä kommentoi.

Idea Toimistorunoilija-projektiin syntyi kirjallisuuden läänintaiteilija Anna Elina Isoaron kokoamassa valtakunnallisessa työryhmässä, jossa on runouden ammattilaisia useasta runoutta edistävästä ja runotapahtumia järjestävästä yhdistyksestä.

”Kaikilla oli palava halu löytää runoudelle uusia yleisöjä. Kirjastot, koulut ja julkinen puoli ylipäänsä on tuttu toimintaympäristö kirjailijavierailuille, mutta yhteistyö yritysten kanssa on vieraampaa, joten lähdimme etsimään keinoja avata ovia siihen suuntaan, Isoaro taustoittaa. ”Tavoitteena on, että Toimistorunoilija- residenssi ei jää kertaluontoiseksi kokeiluksi, vaan kehitämme tästä toimintatavan viedä runoutta yrityskentälle ja luoda runoilijoille uusia työmahdollisuuksia.” 

Tiina Lehikoisen Toimistorunoilija-jakso Vincitin Tampereen keskustatoimistossa on 25.4.-29.4.